Räcker Sveriges försvar

Vi kan läsa mycket om att det svenska försvaret bara blir sämre och sämre. Självklart har det minskat något, men vi har även en massa bra saker. För det första är vi med i EU och där sker ett samarbete mellan medlemsländerna. Det gör att vi har tillgång till mycket som vi annars inte skulle ha genom att länderna har specialiserat sig inom specifika områden. Nu går det givetvis inte att säga att alla länder är bra på var sin sak, men möjlighet att stötta varandra inom olika områden finns och vi jobbar mot gemensamma mål.

EU samarbetar

Mycket av det jobbet är fredligt och att föra krig är det nog inget europeiskt land som har för avsikt att göra. För något år sedan var det dessutom mer oroligt i världen och även om det fortfarande är lite oroligt har det lugnat sig på många fronter. Ett stort orosmoment som kom upp var när Trump blev president. Han gjorde att de flesta länder blev oroliga över hur det skulle på många platser i världen, men vi står här idag utan att något krig har påbörjats. Trump gjorde även att det på den ryska sidan med Putin blev oroligt och det var en hel del oroligheter på båda de sidorna. Trump har valt att föra handelskrig med bland annat Kina, men det hålls inom kontroll och risk för något krig finns det inte där. Under en period var det oroligt mellan Nordkorea och USA, men även där har det lugnat ned sig.

Dolda resurser

En fråga man kan ställa sig är hur det här påverkar Sverige. I någon större utsträckning just ser det inte ut som att det kommer att bli krig framöver. Vi har ändå valt att mobilisera vårat svenska försvar. Regeringen har lagt mer pengar till den Svenska Försvarsmakten i budgeten och vi kommer framöver att förbättringar göras. En viktig del som vi ofta glömmer när det gäller det svenska försvaret är att vi har ett otroligt stort hemvärn som även de kan mobiliseras vid behov. Det är faktorer vi ofta glömmer att vi har tillgång till eftersom det är lätt att stirra sig blind på negativa siffror. Sverige har även mycket utrustning i våra bergrum även om de har stått förvarade under en period.

Dolda resurser

Någonstans måste vi komma ihåg att Sverige inte har varit i krig på väldigt många år och att vi nu skulle börja föra krig känns inte särskilt troligt. På sikt kommer vi att börja se ett starkare försvar där vi även kan se statistiken på papper att det kommer att leda till att vi känner oss mer trygga. Lite går det att jämföra med resten i vårat samhälle. Det är ungefär som att vi har legat på is i några år och nu vaknar upp till en ny värld där vi glömde att uppgradera oss några gånger under tiden.  Vi har mycket att jobba för nu i Sverige, men vi kommer att klara det galant. Om målet är att vi ska uppnå den nivå vi en gång hade kommer vi att göra det.

Varför blir pensionärer i Sverige hemlösa idag?

Det kan vara svårt för många att förstå att det faktiskt är möjligt för en pensionär att bli hemlös i Sverige. Tyvärr, har det kommit att bli den bittra sanningen för många av våra äldre och det är svårt att sätta fingret på en sak och säga att det är den som brister. Det är mycket som spelar in och den viktigaste frågan vi kan ställa oss är nog. Hur ska vi kunna vända trenden? Det känns onödigt att sätta sig och peka på siffror hit och siffror dit när en enda hemlös pensionär är för mycket för att det ska vara ok. Vi pratar om människor som ofta har jobbat hela livet, betalat sin skatt och haft ett ordnat liv. Hur kan det då komma sig att detta sker och händer mitt framför våra ögon? Jag skulle vilja påstå att det är mer än en anledning till att det här händer idag. Det pensionssystem som vi haft har förändrats många gånger de senaste åren och det har helt enkelt inte hängt med i den inflation som har varit. Resultatet av själva systemet med pensionerna har alltså blivit att de pensioner som betalas ut inte har ökat i samma takt som inflationen har gått upp. Pengarna som våra pensionärer har fått för sitt arbete genom åren har alltså in följt den ökning i värde som kronan har gjort.

Någonstans gick det snett

Samtidigt som levnadskostnader har ökat på alla plan har alltså pensionerna inte ökat i samma utsträckning. De pengar som skulle räcka till för våra pensionärer har helt enkelt blivit för lite värda idag. Ofta räcker pengarna som en vanlig pension ger knappt till hyran och efter det finns det inga pengar kvar att köpa mat för eller som kan täcka övriga kostnader.

Någonstans gick det snett

Vi säger ofta att vi har ett skyddsnät att falla tillbaka på, men inte heller här har det hängt med i den utveckling som har kommit att bli. Hjälpen kommer för sent om den ens kommer fram och då har pensionären redan förlorat sitt hem. Systemet är eftersatt precis som att pensionerna inte har hängt med i utvecklingen. Det är därför det är svårt att peka på en enda sak som ska vara orsaken till att det här händer i dagens Sverige. Ofta tänker man att ett samhälle ska gå framåt, men tyvärr finns det både berg och dalar.

Tillsammans kan vi ta oss tillbaka

Sverige kommer att komma tillbaka till att vara det välfärdssamhälle det en gång var. Frågan är bara hur vi tar oss dit på bästa sätt. Först och främst behöver vi börja ge de våra gamla tak över huvudet och ett varmt mål mat. Tillsammans kan vi bygga upp det Sverige vi hade, men vi behöver börja i en ände och den är bara inte så lätt att hitta. Många skyller på att det ska vara flyktingars fel, fast samhällsproblem är ofta mer komplexa än att man kan skylla en sak på en annan. Det är fler faktorer som spelar roll och det är mer som behöver lösas.

Sverige tappar några placeringar över att vara bästa landet

Det är inget lätt jobba att jobba för att förbättra de mänskliga rättigheterna runt om i världen. Det kan vara lätt att fastna i en fråga om att det ska handla om barns rättigheter, eller kvinnors rättigheter eller liknande, men det viktigaste är att kunna se en helhet i arbetet. I Sverige jobbar vi riktigt bra med det och det faller sig ganska naturligt när vi ändå har det aktivt i vårat samhälle här hemma i Sverige.

Rättigheterna arbetades fram under hela 1900-talet

Vi har i Sverige under 1900-talet arbetat fram en bra modell för hur vi kan tillämpa rättigheter på många plan. Det handlar om allt från skola, arbete och hälsa till att alla medborgare ska få ha en tillfredsställande levnadsstandard. På senare har vi brustit lite i detta och det har fått konsekvenser i samhället. Även om det förhåller sig på det sättet nu har vi i grund och botten ett väldigt jämlikt samhälle i Sverige. Den första tanken om det här jämställda samhället var att staten skulle ha skyldigheter gentemot medborgarna. Vi skulle få en social trygghet där allt från hälsa och utbildning skulle ingå till att arbeten skulle finnas.

Rättigheterna arbetades fram under hela 1900-talet

Under många år hade vi en tydlig plan och förbättringar skedde. När en global förändring skedde tappade vi fästet lite och idag har vi tappat det stora försprång vi hade på många plan. Även om vi svenskar idag tycker att vi inte har det fullt lika bra som vi hade tidigare har vi fortfarande en skola som ligger i topp inom många områden. Ser man sig om i Europa ser vi även att vi har kostnadsfria utbildningar stor del och vi har möjlighet att leva i ett samhälle där möjligheterna att få en bra utbildning finns för alla invånare. Det är lätt att glömma bort att det finns andra länder i Europa där utbildning faktiskt kostar redan på gymnasienivå.

Bostäder och pensionärer har blivit akilleshälen

Det vi område vi idag till större del har tappat mycket på är när det gäller bostäder och pensionärer. Här har vi ett växande problem som vi antagligen ännu inte sett botten i. Det blir mer och mer ont om bostäder och de bostäder som byggs idag kostar för mycket för många. Tittar man tillbaka kan man se att många av de bostäder som förut ägdes av kommunerna såldes ut för att kompensera för skattelättnader. Det är lätt att vara efterklok, men kanske hade det gått att ha kvar våran trygghet i bostäder om vi hade agerat och röstat annorlunda på 90-talet. Läget var annorlunda då och vi gick precis ur en rejäl finanskris. Nu gäller det bara att Sverige ska hitta tillbaka till den plats vi har haft på kartan över att vara ett av de mest framstående länderna i världen vad gäller att ta hand om våra medborgare och det sociala trygghetsnätet som funnits.

mycket att göra

Vi har en lång väg att vandra, men det finns mycket att göra på vägen för att återskapa det vi en gång hade i Sverige. En bra början är att se till att vi börjar bygga bostäder som fler har råd att hyra.