Sverige arbete i FN:s säkerhetsråd

Sverige är känt runt om i världen för sitt arbete med dom mänskliga rättigheter och vi kan nog säga att just Sverige är ett av dom mest drivande länderna i dessa frågor under en väldigt lång tid. Det senast exemplet på Sveriges engagemang för en bättre värld är att 2017 blev Sverige invald i FN:s säkerhetsråd som icke permanent medlem och under tiden som Sverige varit invalt har många viktiga frågor lyfts upp som annars inte funnits på dagordningen i detta råd. Under dessa två som vi suttit med i säkerhetsrådet har Sveriges arbete främst kantats av fokus på internationell rätt, mänskliga rättigheter, jämställdhet och ett humanitärt perspektiv där kreativitet och aktiv diplomati varit ledord samt en beslutsamhet att uppnå resultat. Samarbete inom FN behövs mer än någonsin och vi behöver ett globalt regelbaserat system för fred och säkerhet med väl utvecklade förutsättningar för att skapa utveckling, jämställdhet och inkluderade samhällen som är hållbara för framtiden. Sedan Sverige tillträde har vi fått se en ökning av rådets arbete för säkerhet, kvinnor och fred och en jämförelse från 2016 visar att 2017 hade agendan för just dessa viktiga frågor ökat markant i olika uttalanden i rådet från 61% till 95% och vi har även fått se en drastisk ökning av deltagande i rådet av det civila samhället då representanter från Nigeria, Jemen, Sydsudan, Kongo och området runt Tchadsjön och mycket av det tack vare dom prioriteringar som varit viktiga för Sverige. Det svenska arbetet i säkerhetsrådet ledde även till att flera av dom andra medlemmarna i rådet har lagt ner mer energi på just dessa områden bland annat Peru hade fokus på förebyggande av sexualiserat våld i konflikter under den period som dom var ordförande.

Sverige arbete i FN:s säkerhetsråd

I januari 2017 var en av våra metoder att lyfta fram frågan var är kvinnorna och vi la en stor vikt på kvinnors deltagande och det var faktiskt så att när det var möten i rådet så nämnde Sverige just ordet kvinna på varje möte men detta ändrades redan nästa månad då ordet bara nämndes en gång under dom 19 mötena i rådet. Men mycket tack vare detta fokus på kvinnor antogs en resolution som fastslog att sändebudet i Irak och dess mandat skulle ha genusperspektivet i åtanke och den irakiska regeringen ska få hjälp att kunna garantera deltagandet av kvinnor och även i förnyande mandat i andra områden i världen lades det in nya texter om just vikten av kvinnors deltagande. Dock tycker jag personligen att det är märkligt att just denna text togs bort för uppdraget som gäller i Afghanistan där Sverige under debatten just tog upp fred, säkerhet och kvinnor men senare när resolutionen skulle antas pratades det istället bara om mänskliga rättigheter vilket i och för sig är bra men att vi som kämpar för jämställdhet och kvinnor så mycket väljer bort just detta för ett land där just kvinnorna lider otroligt mycket under förtryck från männen på ett sätt som känns för mig som en blick tillbaka hur det kunde se ut på medeltiden i Europa.

Vad Är NATO?

NATO står för “North Atlantic Treaty Organization” och beskriver sig som ett politiskt och militärt förbund. Förbundet bildades i april 1949 i Washington DC för att skapa en försvarsallians gentemot dåvarande Sovjetunionen. NATO har idag 29 medlemsländer, bland annat våra grannar Norge, Danmark och Island. Förbundets generalsekreterare är dessutom sedan 2014 Norges före detta statsminister Jens Stoltenberg. Montenegro är det nyaste medlemslandet och anslöt sig år 2017. NATO uppger på sin hemsida att de vill främja demokratiska värderingar och förhindra konflikter. Men om diplomatiska insatser misslyckas är de även redo att ta till militära medel. De anser också att de har en viktig roll i kampen mot terror och tränar bland annat irakiska trupper i att besegra islamiska staten. Alla NATO-länder bidrar till kostnaderna av att driva förbundet. Vissa länder tillhandahåller stridsflygplan, vissa tillhandahåller skepp och andra tillhandahåller trupper eller utrustning. I modern tid försvarar NATO inte bara land, vatten och luft, utan även internet. Organisationen har experter som kan skickas iväg för att hjälpa attackerade bundsförvanter. De investerar även pengar i träning och utlärning av cyberförsvar.Huruvida Sverige ska ansluta sig som medlemsland i NATO är en omstridd fråga. På Aftonbladets ledarsida skrev Eva Franchell i mars 2018 att “vår alliansfrihet ger oss en fullständigt avgörande roll i världspolitiken,” och att kampen för fred och nedrustning bara kan bedrivas av ett alliansfritt Sverige. Liberalerna Allan Widman och Fredrik Malm menar dock att Sverige behöver ansluta sig till NATO för att ha något att säga till om i organisationen. “Vi förväntar oss hjälp och stöd vid krissituationer, men vi är inte beredda att hjälpa andra demokratier vid motsvarande kriser genom ett NATO-medlemskap,” skriver de i en debattartikel i Expressen från augusti 2018. De menar också att NATO behövs för att kunna garantera svenska folkets frihet.

Problematiska Medlemsländer

Donald Trump

Den åttonde november 2016 valde amerikanska folket den republikanske kandidaten Donald Trump till president. Det kom som en chock för många att den kontroversielle affärsmannens säregna politiska taktik hade gått hem och fick honom vald. Redan innan valet hade många skandaler uppdagats, och som president fortsatte Trump att bete sig på ungefär samma sätt. I sina tal har Trump bland annat sagt att “Putin’s fine” (Putin är okej) och att Kim Jong Un “is very talented” (har mycket talang). Uttalandena om dessa politiska ledare samt Trumps oavbrutna attacker av media och journalister gör att många har frågat sig om den nuvarande presidenten verkligen sätter demokratin i första rummet.Turkiet är ett annat medlemsland vars politiska situation har ifrågasatts, och i praktiken kan det argumenteras för att Turkiet inte längre är medlemmar i NATO. Landet deltar inte längre i NATO-ledda insatser, och i början av 2018 stridde Turkiet mot USA-stödda trupper i Syrien. De tidigare nämnda liberalerna Widman och Malm menar att Turkiet i nuläget har bristande respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska principer, och att NATO borde utesluta landet från sin organisation. Den islamisering som har skett under de senaste åren gör enligt politikerna att de inte har något i försvarssamarbetet NATO att göra.

Sverige ett av dom bästa länderna i världen del 2

Förutom att Sverige är ett av dom vackraste länderna på jorden med den vackraste flaggan, ok jag kanske överdriver lite här så såg ni i mitt förra inlägg att Sverige tillhör i många olika kategorier bland dom bästa länderna i världen och även denna gång delar vi med oss ytterligare av några områden som Sverige rankas bland dom bästa. Tillsammans med Danmark, Holland, Tyskland och Finland rankas vi som en innovationsledare med en prestanda långt över EU-genomsnittet och innovationsresultatet baseras på en genomsnittlig prestanda inom 25 olika områden och Sverige är bäst inom tillgången till högkvalificerad och utbildad personal, mänskliga resurser och vår kvalitet på den akademiska forskningen. En annan kategori där Sverige ligger i topp är kraften i vårt pass, spontant låter det som en konstig kategori men kraften i ett pass definieras av hur många länder vi har otillbörlig tillgång till utan visum och i dagsläget är det bara Tyskland som ligger före oss på den listan med endast en skillnad på ett land. Rankingen som är framställd av Henley & Partners påvisar att vi kan besöka 176 länder i världen av 218 möjliga och för oss som tycker om att resa är detta ganska fantastiskt då det i många fall kan vara lite komplicerat och tidskrävande att gå igenom en visumansökning. Sverige tillhör även ett av dom bästa länderna i världen att bli gammal på mycket på grund av den äldre generationens förmåga med en hög sysselsättningsgrad och höga utbildningsnivåer och våra äldre är generellt nöjda med medborgarfrihet och kollektivtrafik samt fattigdomsgränsen ligger klart under EU- genomsnittet och vårt pensionssystem är riktigt bra i jämförelse med andra länder.

Sverige ett av dom bästa länderna i världen del 2

Svenskar pratar riktigt bra engelska och även här ligger vi i topp tillsammans med Danmark och Holland och rankingen som är ett resultat av ett test av miljoner människor över hela världen är gjord av utbildningsföretaget First Education och vi kan tacka vårt skolsystem där engelska varit ett obligatoriskt ämne under närmare 4 decennier men även i vårt dagliga liv tar vi del av det engelska språket via medier och Tv där många engelskspråkiga program sänts utan dubbning. Sist men inte minst har Sverige ett av dom bästa ryktena i världen och vi har med rätta ett rykte att vara det bästa landet i världen för barnfamiljer med 16 månaders föräldraledighet och i princip fri vård. Vi är även kända för att tänka miljövänligt och för att vi är ett rikt land med bra tillväxt samt öppenhet i media. Allt dessa är saker som vi i Sverige har vant oss och har tagit för givet nu under en längre tid och för oss som bor i Sverige kanske det nu känns mer oroligt än tidigare med en hel del nya former av brottslighet samt en ekonomi som verkar att lugna ner sig med en hel del besparingar inom skola och vård som följd och personligen tror jag att dom närmaste åren kommer bli ganska tunga för många av oss svenskar.