Dag Hammarskjöld

Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld föddes 1905 i Jönköping och var son till Hjalmar Hammarskjöld som var Sveriges premiärminister mellan 1914 och 1917. Sonen Dag studerade juridik och ekonomi i Uppsala och Stockholm där han även senare 1933 till 1936 studerade politisk ekonomi för att sedan arbeta som undersekreterare på finansdepartementet innan han blev styrelseordförande i Sveriges bank. Från 1947 tjänstgjorde han på utrikesdepartementet innan han blev invald gick vidare för att arbeta med Sveriges delegation i FN 1951 för att sedan 10 april 1953 bli invald som församlingens generalsekreterare. Under flera år var han mest orolig för hoten och striderna i mellanöstern och han var delaktig i den resolution som uppkom av Suez-krisen 1956 samt han spelade också en framträdande roll i krisen i Libanon och Jordanien 1958. Det belgiska Kongo blev en självständig republik 1960 i juni och strax därefter utbröt stora oroligheter bland civilbefolkningen och Hammarsköljd tillsammans med FN beslutade att skicka en fredsbevarande styrka för att undertrycka våldsamheterna och senare i september fördämdes hans handling av Sovjetunionen som krävde att han avgick och att hans kansli skulle ersättas av en trojka bestående av representanter av de västerländska, kommunistiska och neutrala nationerna. Med förenta staterna och Sovjet på olika sidor i denna konflikt blev krisen i Kongo som en förlängd arm av det kalla kriget eftersom båda länderna strävade efter att få inflytande i landet. Till följd av striderna mellan FN:s fredsbevarande och grupper i den mineralrika provinsen Katanga genomförde i september 1961 Hammarskjöld ett fredsuppdrag till Moise Tshombe som var president för Katanga och som hade förklarat sig självständigt.

flygplans kraschplats

Hammarsköljd dödades dock när hans flygplan kraschar när det närmade sig Ndola, Norra Rhodesia som numera heter Zambia och under decennierna efter hans död var orsaken till kraschen utsatt för mycket spekulationer. Trots att två brittiska utredningar indikerade fel av piloten trodde många att flygplanet avsiktligt hade bragts ner eventuellt av utländska agenter eller gruvintressen som stödde Katangas självständighet. 2017 utsåg FN en tanzanisk domare vid namn Mohamed Chande Othman att granska kraschen på nytt och hans rapport som släpptes senare samma år och trots att han inte kunde nå en slutgiltig slutsats förklarade han att det verkar troligt att en yttre attack eller ett hot kan ha orsakat kraschen vare sig genom en direkt attack eller genom att orsaka en kortvarig distraktion av piloterna vilket resulterade i ett dödligt fel av piloten under planets nedstigning. Påståenden om att olika länder, särskilt de i väst undanhöll information tycktes stödjas av Othmans uppmaning till alla medlemsstater att visa att de har utfört en fullständig granskning av handlingar och arkiv i deras innehav eller förvaring, inklusive de som fortfarande är hemligstämplade för att finna information som är relevant. Det har även framkommit uppgifter om att en före detta belgisk militär ligger bakom nedskjutningen men om det är sant eller inte är osäkert och därför är detta mysterium oklart än idag 60 år efter själva kraschen men kanske närmar vi oss svaret på denna gåta som säkert finns begravd i några gamla hemliga arkiv i länder som kanske hade ett stort intresse att låta detta ske.

Försvarsverksamhet

Officiellt är Sverige oberoende och neutrala och skulle förbli opartisk under väpnade konflikter i andra länder. Fast sedan Sverige blev en EU-medlemsland i 1995 är landet inte längre alliansfri. Sveriges försvarsverksamhet finns till först och främst för att se till landets försvar. Det får användas i fredsbevarande uppdrag utomlands men det får inte användas för krigförande mot andra länder. Hemvärnet är underställd försvarsmakten. Svensk lag tillåter frivillig försvarsverksamhet också. Det bedrivs via frivilliga försvarsorganisationer såsom Riksförbundet Sveriges lottakårer, Frivilliga radioorganisationen, Svenska brukshundklubben mm.Det är på grund av neutralitet att landet inte har anslutit sig till NATO trots att Sverige har en lång historia av samarbete med USA, som är ledande i NATO. Under det kalla kriget ville Sverige inte vara för nära ansluten till Nato-medlemsländerna, eftersom det kunde ha varit uppfattat som ett brott mot neutralitet. 

vapenutställning i Sverige

Den bakomliggande tanken i Sveriges tidigare alliansfrihet var att landet borde ha ett starkt försvar och att det skulle vara självförsörjande eller så nära som möjligt i alla fall. Det betydde att Sverige skulle utforma och tillverka sin egen militär utrustning istället för att köpa det från andra vapen producerande länder. Men det visade sig vara väldig dyrt så den svenska regeringen bestämde för att tillåta vapenexport. Samtidigt var det i en mycket begränsad mån och bara till vissa länder. Teoretiskt Sverige skulle inte sälja vapen till länder där det pågick väpnade konflikter. Sedan 1930-talet, när Bofors var den enda svenska vapentillverkaren, har Sverige utvecklat en omfattande vapenindustri. År 1937 skapades SAAB som en del av denna utveckling. SAAB: s främsta syfte när det grundade var utveckling och produktion av militära flygplan. Men idag producerar SAAB också spaningsradar lämplig för stridsledning av stridsflyg, mark stridsvapen, robotsystem, granatgevär, torpeder och övervakningssystem, mm. Ironiskt nog finns det även ett luftvärnsrobotsystem, Robotsystem 23 BAMSE, uppkallat efter tecknade björnen.BAE Systems Bofors AB, nu ägde av en amerikansk försvarskoncern, producerar eldrör system och mellan- och tung kaliber ammunition bland annat. Som visat producerar den svenska vapenindustrin krigsmateriel samt försvarsmateriel. Men krigsmateriel kan ha både offensivt och defensivt syfte.

Sverige och NATO

North Atlantic Treaty Organization (Nordatlantisk fördragsorganisationen) är en militärallians. När det bildades i 1949 bestod NATO av tolv västeuropeiska stater. De grundande NATO-medlemsländerna var USA, Storbritannien, Danmark, Frankrike, Belgien, Island, Norge, Portugal, Italien, Kanada, Luxemburg och Nederländerna. Under det kalla kriget gick några andra västeuropeiska länder till, såsom Spanien, Grekland, dåvarande Västtyskland och Turkiet.  

Aurora 17

Men Sverige hade ett samarbete med NATO under september 2017.  Den omdebatterade övningen Aurora 17 pågick på svensk mark trots att Sverige inte är en medlem i NATO. 9 NATO länder deltog inklusive USA. Detta var den största försvarsövning i 23 år och det första som inkluderade NATO.Den svenska militärindustrin innebär att Sverige, trots sin officiella neutralitet, har bidragit till väpnade konflikter runt om i världen. Sedan 1950-talet har Carl-Gustaf granatgevär använts i väpnade konflikter i länder som Syrien, Libyen och Somalia, trots att dessa konfliktfyllda länder inte skulle kunna köpa sådana vapen. Så det svenska försvarsverksamhet finns inte till bara för landets faktiska försvar, men har också kopplingar till världsomspännande vapenindustrin.

Sveriges arbete för fred på jorden del 2

Världen är och har varit en orolig plats i flera områden genom alla tider och det kan verkligen kännas hopplöst för alla oss människor som bara vill leva i lugn, ro och säkerhet när detta fortgår år efter år men skam den som ger sig och Sverige har genom åren blivit känd som en humanitär stormakt som försöker i alla fall att påverka och förhindra att konflikter sker samt att när dom sker försöker hitta lösningar på dessa konflikter och under 2017 och 2018 var man medlem i FN:s säkerhetsråd och vi fortsätter ta en titt på vad Sverige åstadkom under den tiden. Myanmar och Burma konflikten har knappast undgått någon och rapporterna där ifrån med utrensningar av folk där människor har flytt och jag såg siffror på att 500 000 barn numera bor i flyktingläger i Bangladesh vilket är helt ofattbart. I säkerhetsrådet har Sverige varit den drivande kraften för att fördöma denna konflikt och letat lösningar på konflikten där bland annat det drevs fram att FN skulle sända ett ombud till området samt att medlemmarna i rådet skulle resa dit och få en klarare överblick över hur utbredd konflikten är. Denna konflikt fortgår även om det är numera ganska tyst om det i våra tidningar och TV och förtrycket av Rohingya folket fortsätter i denna komplexa konflikt som ledaren Aung San Suu Kyi helst vill lösa på egen hand och Sveriges arbete har därför mest fokuserats på att bistå dom drabbade genom bidrag av förnödenheter och mat. Kongo är ett annat land  som varit uppe för diskussion under Sveriges ledning i säkerhetsområdet och tillsammans har dom internationella samfunden AU och FN kommit överens om stödarbete till landet inför deras val för att dessa ska kunna genomföras under lugna former samt morden på Michael Sharp och Zaida Catalán har tagits upp så att deras utredningar ska fortgå.

Sveriges arbete för fred på jorden

Den största framgången för Sverige i rådet är nog arbetet med Jemen där Sverige låg bakom rådets extrainsatta möte för att FN skulle bli mer engagerade i landets problem som otroligt nog inte fått speciellt mycket uppmärksamhet här i Sverige. På mötet fick sändebudet från FN ett starkt mandat för att åter ta upp den avbrutna fredsprocessen samt förhindra offensiven mot Hodeida och istället för att trappa upp konflikten uppmanades dom inblandade att respektera internationell humanitär rätt och leta efter en politisk lösning som ska stoppa konflikten. Efter denna uppmaning kom under 2018 ett besked från Sverige och dom inblandade parterna att man ska samlas i Sverige i december för att återupprätta fredssamtalen i Stockholm och detta steg verkar lovande då dom inblandade parterna verkar allvar och redan har utväxlat en del fångar för att visa upp att man menar allvar då lidandet för delar av befolkningen och för att hjälpa Yemen att återuppbygga landet och dess samhällsfunktioner har det räknats ut att det behövs omkring 4 miljoner dollar i stöd till landet för att få dom på fötter igen. Den humanitära hjälpen kommer behövas då denna katastrof är den värsta i värden och FN räknar med att hela 12 miljoner människor kommer att behöva hjälp med mat varje månad under 2019.