Sverige ett av dom bästa länderna i världen del 2

Förutom att Sverige är ett av dom vackraste länderna på jorden med den vackraste flaggan, ok jag kanske överdriver lite här så såg ni i mitt förra inlägg att Sverige tillhör i många olika kategorier bland dom bästa länderna i världen och även denna gång delar vi med oss ytterligare av några områden som Sverige rankas bland dom bästa. Tillsammans med Danmark, Holland, Tyskland och Finland rankas vi som en innovationsledare med en prestanda långt över EU-genomsnittet och innovationsresultatet baseras på en genomsnittlig prestanda inom 25 olika områden och Sverige är bäst inom tillgången till högkvalificerad och utbildad personal, mänskliga resurser och vår kvalitet på den akademiska forskningen. En annan kategori där Sverige ligger i topp är kraften i vårt pass, spontant låter det som en konstig kategori men kraften i ett pass definieras av hur många länder vi har otillbörlig tillgång till utan visum och i dagsläget är det bara Tyskland som ligger före oss på den listan med endast en skillnad på ett land. Rankingen som är framställd av Henley & Partners påvisar att vi kan besöka 176 länder i världen av 218 möjliga och för oss som tycker om att resa är detta ganska fantastiskt då det i många fall kan vara lite komplicerat och tidskrävande att gå igenom en visumansökning. Sverige tillhör även ett av dom bästa länderna i världen att bli gammal på mycket på grund av den äldre generationens förmåga med en hög sysselsättningsgrad och höga utbildningsnivåer och våra äldre är generellt nöjda med medborgarfrihet och kollektivtrafik samt fattigdomsgränsen ligger klart under EU- genomsnittet och vårt pensionssystem är riktigt bra i jämförelse med andra länder.

Sverige ett av dom bästa länderna i världen del 2

Svenskar pratar riktigt bra engelska och även här ligger vi i topp tillsammans med Danmark och Holland och rankingen som är ett resultat av ett test av miljoner människor över hela världen är gjord av utbildningsföretaget First Education och vi kan tacka vårt skolsystem där engelska varit ett obligatoriskt ämne under närmare 4 decennier men även i vårt dagliga liv tar vi del av det engelska språket via medier och Tv där många engelskspråkiga program sänts utan dubbning. Sist men inte minst har Sverige ett av dom bästa ryktena i världen och vi har med rätta ett rykte att vara det bästa landet i världen för barnfamiljer med 16 månaders föräldraledighet och i princip fri vård. Vi är även kända för att tänka miljövänligt och för att vi är ett rikt land med bra tillväxt samt öppenhet i media. Allt dessa är saker som vi i Sverige har vant oss och har tagit för givet nu under en längre tid och för oss som bor i Sverige kanske det nu känns mer oroligt än tidigare med en hel del nya former av brottslighet samt en ekonomi som verkar att lugna ner sig med en hel del besparingar inom skola och vård som följd och personligen tror jag att dom närmaste åren kommer bli ganska tunga för många av oss svenskar.

Sverige ett av dom bästa länderna i världen

Att Sverige är ett av dom bästa länderna i världen att leva och bo i har varit allmänt känt under dom senaste årtiondena då vi fått ta del av olika undersökningar och omdömen från flera olika stora institutioner runt om i världen som visar att i jämförelse med många andra länder ligger vi regelbundet bland dom bästa länderna inom flera olika områden och i detta blogginlägg tar vi en närmare titt på hur bra vi faktiskt är och varför. Ett område som Sverige generellt sett inte legat i framkant inom sedan andra världskrigets slut är klimatet för företagen då skatterna varit bland dom högsta i världen men mycket har skett framförallt sen 2006 och det har blivit mycket enklare att göra affärer i Sverige sedan dess och enligt Forbes ligger vi numera på första platsen på listan över de bästa länderna i världen för företag. Men det var faktiskt bara för 10 år sedan vi låg på en 17 plats men sedan dess har ett antal initiativ skett som har fört oss upp till toppen och under dom senaste 20 åren har vi genomgått en omvandling som byggt på avreglering och självbehärskning av budgeten till den svenska välfärdsstaten. Vi har många företag att vara stolta över som blivit kända över världen med bland annat Electrolux, IKEA, Volvo, H&M och Ericsson som några av våra flaggskeppsföretag. Listan som Forbes presenterar årligen bygger på 11 faktorer där bland annat teknik, skatter, nivåer, aktiemarknadsprestanda och innovation ingår. 

Sverige ett av dom bästa länderna i världen

Vi är globalt konkurrenskraftiga och har länge haft en stabil tillväxt och tillhört toppländerna i världen med tillväxten men vi har sett en nedgång under 2018 framförallt och det kan bli svårt att behålla platsen bland länderna i topp dom närmaste åren då vi ser klara tecken på en tillbakagång i tillväxten men generellt fungerar arbetsmarknaden bra och Sverige är fortsättningsvis i topp med sin höga sysselsättningsnivå med en stor andel av kvinnor i arbetskraften. Sverige är även ett av dom mest jämställda länderna i världen där kvinnor har stora möjligheter att göra sin val själva och en hel del lagar har gjort att jämställdheten mellan könen har minskat rejält dom senaste åren bland annat tack vare lagen om pappamånaderna som ger mammor och pappor ett större gemensamt ansvar för barnens uppväxt. Vi är även ett av dom minst korrupta länderna i världen med en regelbunden topp 5 plats på listan över dom minst korrupta länderna och även om det finns skandaler som avslöjas då och då så är det nästan ingenting jämfört med hur det ser ut i många andra länder i Europa och världen. Återkommer med fler listor över områden som Sverige ligger i topp på och även om allt inte är perfekt i Sverige och vissa saker kan bli bättre så känner i alla jag som svensk mig ganska stolt och glad över att jag föddes i Sverige och lever i ett av dom bästa länderna i Europa och världen och hoppas att dom problem som vi ändå har kommer lösa sig dom närmaste åren.

Räcker Sveriges försvar

Vi kan läsa mycket om att det svenska försvaret bara blir sämre och sämre. Självklart har det minskat något, men vi har även en massa bra saker. För det första är vi med i EU och där sker ett samarbete mellan medlemsländerna. Det gör att vi har tillgång till mycket som vi annars inte skulle ha genom att länderna har specialiserat sig inom specifika områden. Nu går det givetvis inte att säga att alla länder är bra på var sin sak, men möjlighet att stötta varandra inom olika områden finns och vi jobbar mot gemensamma mål.

EU samarbetar

Mycket av det jobbet är fredligt och att föra krig är det nog inget europeiskt land som har för avsikt att göra. För något år sedan var det dessutom mer oroligt i världen och även om det fortfarande är lite oroligt har det lugnat sig på många fronter. Ett stort orosmoment som kom upp var när Trump blev president. Han gjorde att de flesta länder blev oroliga över hur det skulle på många platser i världen, men vi står här idag utan att något krig har påbörjats. Trump gjorde även att det på den ryska sidan med Putin blev oroligt och det var en hel del oroligheter på båda de sidorna. Trump har valt att föra handelskrig med bland annat Kina, men det hålls inom kontroll och risk för något krig finns det inte där. Under en period var det oroligt mellan Nordkorea och USA, men även där har det lugnat ned sig.

Dolda resurser

En fråga man kan ställa sig är hur det här påverkar Sverige. I någon större utsträckning just ser det inte ut som att det kommer att bli krig framöver. Vi har ändå valt att mobilisera vårat svenska försvar. Regeringen har lagt mer pengar till den Svenska Försvarsmakten i budgeten och vi kommer framöver att förbättringar göras. En viktig del som vi ofta glömmer när det gäller det svenska försvaret är att vi har ett otroligt stort hemvärn som även de kan mobiliseras vid behov. Det är faktorer vi ofta glömmer att vi har tillgång till eftersom det är lätt att stirra sig blind på negativa siffror. Sverige har även mycket utrustning i våra bergrum även om de har stått förvarade under en period.

Dolda resurser

Någonstans måste vi komma ihåg att Sverige inte har varit i krig på väldigt många år och att vi nu skulle börja föra krig känns inte särskilt troligt. På sikt kommer vi att börja se ett starkare försvar där vi även kan se statistiken på papper att det kommer att leda till att vi känner oss mer trygga. Lite går det att jämföra med resten i vårat samhälle. Det är ungefär som att vi har legat på is i några år och nu vaknar upp till en ny värld där vi glömde att uppgradera oss några gånger under tiden.  Vi har mycket att jobba för nu i Sverige, men vi kommer att klara det galant. Om målet är att vi ska uppnå den nivå vi en gång hade kommer vi att göra det.

Varför blir pensionärer i Sverige hemlösa idag?

Det kan vara svårt för många att förstå att det faktiskt är möjligt för en pensionär att bli hemlös i Sverige. Tyvärr, har det kommit att bli den bittra sanningen för många av våra äldre och det är svårt att sätta fingret på en sak och säga att det är den som brister. Det är mycket som spelar in och den viktigaste frågan vi kan ställa oss är nog. Hur ska vi kunna vända trenden? Det känns onödigt att sätta sig och peka på siffror hit och siffror dit när en enda hemlös pensionär är för mycket för att det ska vara ok. Vi pratar om människor som ofta har jobbat hela livet, betalat sin skatt och haft ett ordnat liv. Hur kan det då komma sig att detta sker och händer mitt framför våra ögon? Jag skulle vilja påstå att det är mer än en anledning till att det här händer idag. Det pensionssystem som vi haft har förändrats många gånger de senaste åren och det har helt enkelt inte hängt med i den inflation som har varit. Resultatet av själva systemet med pensionerna har alltså blivit att de pensioner som betalas ut inte har ökat i samma takt som inflationen har gått upp. Pengarna som våra pensionärer har fått för sitt arbete genom åren har alltså in följt den ökning i värde som kronan har gjort.

Någonstans gick det snett

Samtidigt som levnadskostnader har ökat på alla plan har alltså pensionerna inte ökat i samma utsträckning. De pengar som skulle räcka till för våra pensionärer har helt enkelt blivit för lite värda idag. Ofta räcker pengarna som en vanlig pension ger knappt till hyran och efter det finns det inga pengar kvar att köpa mat för eller som kan täcka övriga kostnader.

Någonstans gick det snett

Vi säger ofta att vi har ett skyddsnät att falla tillbaka på, men inte heller här har det hängt med i den utveckling som har kommit att bli. Hjälpen kommer för sent om den ens kommer fram och då har pensionären redan förlorat sitt hem. Systemet är eftersatt precis som att pensionerna inte har hängt med i utvecklingen. Det är därför det är svårt att peka på en enda sak som ska vara orsaken till att det här händer i dagens Sverige. Ofta tänker man att ett samhälle ska gå framåt, men tyvärr finns det både berg och dalar.

Tillsammans kan vi ta oss tillbaka

Sverige kommer att komma tillbaka till att vara det välfärdssamhälle det en gång var. Frågan är bara hur vi tar oss dit på bästa sätt. Först och främst behöver vi börja ge de våra gamla tak över huvudet och ett varmt mål mat. Tillsammans kan vi bygga upp det Sverige vi hade, men vi behöver börja i en ände och den är bara inte så lätt att hitta. Många skyller på att det ska vara flyktingars fel, fast samhällsproblem är ofta mer komplexa än att man kan skylla en sak på en annan. Det är fler faktorer som spelar roll och det är mer som behöver lösas.

Sverige tappar några placeringar över att vara bästa landet

Det är inget lätt jobba att jobba för att förbättra de mänskliga rättigheterna runt om i världen. Det kan vara lätt att fastna i en fråga om att det ska handla om barns rättigheter, eller kvinnors rättigheter eller liknande, men det viktigaste är att kunna se en helhet i arbetet. I Sverige jobbar vi riktigt bra med det och det faller sig ganska naturligt när vi ändå har det aktivt i vårat samhälle här hemma i Sverige.

Rättigheterna arbetades fram under hela 1900-talet

Vi har i Sverige under 1900-talet arbetat fram en bra modell för hur vi kan tillämpa rättigheter på många plan. Det handlar om allt från skola, arbete och hälsa till att alla medborgare ska få ha en tillfredsställande levnadsstandard. På senare har vi brustit lite i detta och det har fått konsekvenser i samhället. Även om det förhåller sig på det sättet nu har vi i grund och botten ett väldigt jämlikt samhälle i Sverige. Den första tanken om det här jämställda samhället var att staten skulle ha skyldigheter gentemot medborgarna. Vi skulle få en social trygghet där allt från hälsa och utbildning skulle ingå till att arbeten skulle finnas.

Rättigheterna arbetades fram under hela 1900-talet

Under många år hade vi en tydlig plan och förbättringar skedde. När en global förändring skedde tappade vi fästet lite och idag har vi tappat det stora försprång vi hade på många plan. Även om vi svenskar idag tycker att vi inte har det fullt lika bra som vi hade tidigare har vi fortfarande en skola som ligger i topp inom många områden. Ser man sig om i Europa ser vi även att vi har kostnadsfria utbildningar stor del och vi har möjlighet att leva i ett samhälle där möjligheterna att få en bra utbildning finns för alla invånare. Det är lätt att glömma bort att det finns andra länder i Europa där utbildning faktiskt kostar redan på gymnasienivå.

Bostäder och pensionärer har blivit akilleshälen

Det vi område vi idag till större del har tappat mycket på är när det gäller bostäder och pensionärer. Här har vi ett växande problem som vi antagligen ännu inte sett botten i. Det blir mer och mer ont om bostäder och de bostäder som byggs idag kostar för mycket för många. Tittar man tillbaka kan man se att många av de bostäder som förut ägdes av kommunerna såldes ut för att kompensera för skattelättnader. Det är lätt att vara efterklok, men kanske hade det gått att ha kvar våran trygghet i bostäder om vi hade agerat och röstat annorlunda på 90-talet. Läget var annorlunda då och vi gick precis ur en rejäl finanskris. Nu gäller det bara att Sverige ska hitta tillbaka till den plats vi har haft på kartan över att vara ett av de mest framstående länderna i världen vad gäller att ta hand om våra medborgare och det sociala trygghetsnätet som funnits.

mycket att göra

Vi har en lång väg att vandra, men det finns mycket att göra på vägen för att återskapa det vi en gång hade i Sverige. En bra början är att se till att vi börjar bygga bostäder som fler har råd att hyra.