Det amerikanska försvaret är den mest kraftfulla militärmakten i världen, vilket beror på att USA projicerar sin militära makt runt om i världen. I armén finns det omkring 1,4 miljoner militärer som tjänstgör aktivt och inom tjänstgöringsreserven finns det ytterliga 860 000 soldater som är redo att försvara sitt land i krig.

I Amerika finns det ingen värnplikt utan det amerikanska försvaret förlitar sig på att folket anmäler sig för att göra sin plikt för landet. Enligt beräkningar så står USA för 47% av den totala kostnaden för militära avgiften globalt. Under mitten av 2000-talet beräknandes att försvaret kostnad låg runt 400 miljarder dollar.

Försvaret organisation

De väpnande styrkorna i USA består av fem olika försvarsgrenar – flottan, armén, flygvapnet, marinkåren och kustbevakningen. Varje gren är skilda organisationer och dessa möts inte förrän på en politisk nivå. Armén är störst då de har flest anställda. De väpnande styrkorna är en hierarkisk organisation som är traditionell och består av ett system med militärgrader – officerare, underofficerare, underbefäl och soldater. Det finns också civilanställda inom USA:s försvarsmakt.

Svensk programvara

Det amerikanska försvaret använder sig av svensk programvara som är mycket unik för att sänka kostnaderna för försvaret inom US Navy (marinen) och det kallas för Opus Suite. Bakom programvaran ligger företaget Systercon som ser till att underhålls- och driftkostnaderna för deras stridsflygplan F-35 Joint Strike Fighter sänks. F-35 projektet har en stor livscykelkostnad då det beräknas kosta cirka 8 000 miljarder svenska kronor. Kostnaden skapa många negativa reaktioner och därför har US Navy gjort allt för att sänka kostnader.

Den svenska programvaran ser till att det går att få en detaljförståelse och fram för allt en överblick på vilka faktorer som inverkar på det sammansatta systemets prestationsförmåga, samt hela kostnaden under flygplanens livscykel. Vilket sedan i sin tur leder till att det går att optimera försvarets underhållsresurser, reservdelslösningar och supportorganisationer. US Navy har beräknat att spara flera tusentals miljarder kronor tack vare Opus Suite.

USA:s försvarsmakt ute i rymden

USA får nu sin sjätte försvarsgren och den kommer finnas ute i rymden. Redan under år 2020 ska det amerikanska försvaret verka och ett rymdbefäl ska tillsättas i slutet av år 2019. Anledningen till att försvaret ska finnas i rymden beror på att både Ryssland och Kina har ökat sina aktiviteter ute i rymden. Därför vill nu Amerika hävda sin plats. Ryssland och Kina utför ett flertal ytterst eleganta rymdaktiviteter, vilket gör det möjligt för länderna att styra och ställa med deras satelliter. Detta har i sin tur skapat ett hot mot hela rymdsystemet.

Än så länge är inget bestämt ännu eftersom den amerikanska kongressen inte har gett sitt godkännande än, men förväntas att göra detta inom det snaraste. Dessutom har denna storskaliga rymdupprustning mötts av skepticism bland tjänstemän och ledamöter inom det amerikanska försvaret. Dessa menar på att hela projektet är mycket onödigt, samtidigt som det skapar byråkrati och kostnader som är onödiga för USA. I samband med förslaget har även vissa personer lyft fram att Amerika faktiskt skrev under rymdföredraget år 1967, som förbjöd massförstörelsevapen ute i rymden. Föredraget innebär också att man endast får tillträde till månen och övriga himlakroppar för fredliga ändamål.