Officiellt är Sverige oberoende och neutrala och skulle förbli opartisk under väpnade konflikter i andra länder. Fast sedan Sverige blev en EU-medlemsland i 1995 är landet inte längre alliansfri. Sveriges försvarsverksamhet finns till först och främst för att se till landets försvar. Det får användas i fredsbevarande uppdrag utomlands men det får inte användas för krigförande mot andra länder. Hemvärnet är underställd försvarsmakten. Svensk lag tillåter frivillig försvarsverksamhet också. Det bedrivs via frivilliga försvarsorganisationer såsom Riksförbundet Sveriges lottakårer, Frivilliga radioorganisationen, Svenska brukshundklubben mm.Det är på grund av neutralitet att landet inte har anslutit sig till NATO trots att Sverige har en lång historia av samarbete med USA, som är ledande i NATO. Under det kalla kriget ville Sverige inte vara för nära ansluten till Nato-medlemsländerna, eftersom det kunde ha varit uppfattat som ett brott mot neutralitet. 

vapenutställning i Sverige

Den bakomliggande tanken i Sveriges tidigare alliansfrihet var att landet borde ha ett starkt försvar och att det skulle vara självförsörjande eller så nära som möjligt i alla fall. Det betydde att Sverige skulle utforma och tillverka sin egen militär utrustning istället för att köpa det från andra vapen producerande länder. Men det visade sig vara väldig dyrt så den svenska regeringen bestämde för att tillåta vapenexport. Samtidigt var det i en mycket begränsad mån och bara till vissa länder. Teoretiskt Sverige skulle inte sälja vapen till länder där det pågick väpnade konflikter. Sedan 1930-talet, när Bofors var den enda svenska vapentillverkaren, har Sverige utvecklat en omfattande vapenindustri. År 1937 skapades SAAB som en del av denna utveckling. SAAB: s främsta syfte när det grundade var utveckling och produktion av militära flygplan. Men idag producerar SAAB också spaningsradar lämplig för stridsledning av stridsflyg, mark stridsvapen, robotsystem, granatgevär, torpeder och övervakningssystem, mm. Ironiskt nog finns det även ett luftvärnsrobotsystem, Robotsystem 23 BAMSE, uppkallat efter tecknade björnen.BAE Systems Bofors AB, nu ägde av en amerikansk försvarskoncern, producerar eldrör system och mellan- och tung kaliber ammunition bland annat. Som visat producerar den svenska vapenindustrin krigsmateriel samt försvarsmateriel. Men krigsmateriel kan ha både offensivt och defensivt syfte.

Sverige och NATO

North Atlantic Treaty Organization (Nordatlantisk fördragsorganisationen) är en militärallians. När det bildades i 1949 bestod NATO av tolv västeuropeiska stater. De grundande NATO-medlemsländerna var USA, Storbritannien, Danmark, Frankrike, Belgien, Island, Norge, Portugal, Italien, Kanada, Luxemburg och Nederländerna. Under det kalla kriget gick några andra västeuropeiska länder till, såsom Spanien, Grekland, dåvarande Västtyskland och Turkiet.  

Aurora 17

Men Sverige hade ett samarbete med NATO under september 2017.  Den omdebatterade övningen Aurora 17 pågick på svensk mark trots att Sverige inte är en medlem i NATO. 9 NATO länder deltog inklusive USA. Detta var den största försvarsövning i 23 år och det första som inkluderade NATO.Den svenska militärindustrin innebär att Sverige, trots sin officiella neutralitet, har bidragit till väpnade konflikter runt om i världen. Sedan 1950-talet har Carl-Gustaf granatgevär använts i väpnade konflikter i länder som Syrien, Libyen och Somalia, trots att dessa konfliktfyllda länder inte skulle kunna köpa sådana vapen. Så det svenska försvarsverksamhet finns inte till bara för landets faktiska försvar, men har också kopplingar till världsomspännande vapenindustrin.

One Reply to “Försvarsverksamhet”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.