Välkommen till Göteborg i september!

Som en direkt konsekvens av ratificeringen av värdlandsavtalet kommer det att genomföras en omfattande krigsövning i Sverige under namnet Aurora 17. Utländska styrkor kommer att operera i främst Göteborg men även i Mälardalen och på Gotland under september månad 2017.

Vid ett möte på Folkets hus 6 december samlades företrädare för ett antal organisationer till diskussion att anordna en demonstration under Aurora 17 i september 2017. Om detta fanns en stor enighet och det beslutades att sikta på att genomföra demonstrationen den 16 september 2017, alltså när övningen enligt krigsmaktens planering pågår i Göteborg. Det finns en omfattande opinion i Sverige mot Nato. Det visade sig bl a genom de 40 000 personer som skrev på mot godkännande av värdlandsavtalet. Vi vet alla att opinionen är mycket större än så. Det måste synliggöras för att det inte skall tas ytterligare steg till ett svenskt Nato-medlemskap.

16 september 2017 arrangerar vi en demonstration i Göteborg med följande paroller:

Organisationer som utgör nätverket

Vi välkomnar alla organisationer som vill ställa sig bakom parollerna att komma med som arrangör och bli delaktiga i arbetet.