Demonstrationens talare

Valter Mutt: "Smyganslutningen till Nato är odemokratisk"

Riksdagsledamoten Valter Mutt – som petades som utrikespolitisk talesperson för Miljöpartiet efter att ha röstat mot värdlandsavtalet med Nato – är en av talarna på demonstrationen mot militärövningen Aurora 17 i september.

• Vad kommer du ta upp i ditt tal?

– Jag kommer prata om att vi bör gå åt precis andra hållet, att på nytt göra Sverige militärt alliansfritt i realiteten. Och då är det helt fel väg att ha de här väldiga övningarna.

• Varför ställer du upp och talar på demonstrationen?

– För att jag tycker att det är väldigt viktigt att det finns alliansfria länder. I synnerhet i en tid då vi har ökade rustningar och militära spänningar i världen är det ännu viktigare att det finns alliansfria länder som kan medla i konflikter. Tar vi då väldigt tydlig ställning för ena sidan så är det klart att då minskar den möjligheten.

– Mer egoistiskt för Sverige så har jag alltid ansett att vår främsta försvarslinje är utrikespolitiken och inte det militära försvaret. Och då undergräver man ju trovärdigheten i vår utrikespolitik om man kryper så nära en USA-ledd kärnvapenallians.

• Vad säger du om Hultqvists besök i Pentagon?

– Vi kommer så nära ett Natomedlemskap man kan komma utan att vara formellt medlem i Nato, och det har han inget mandat för egentligen. Även Socialdemokraterna har gått till val på militär alliansfrihet, så jag tycker han tar sig friheter som han egentligen inte har.

• Varför är det viktigt att demonstrera mot Aurora 17?

– Vi ser en smyganpassning till Nato som är väldigt problematisk ur en demokratisk synvinkel. Vi har vare sig haft någon folkomröstning om Natomedlemskap eller någon egentlig debatt om det. Ändå tas det steg för steg och då är det viktigt att folket vaknar och kräver besked av politikerna.

– Visar det sig att det finns en bred folkopinion är det klart att då tvingas de folkvalda att bekänna färg på ett annat sätt.

Marcus Jönsson
Artikeln är tidigare publicerad i Proletären 2017 #22

Detta är det 9 inlägget och det är 334 ord långt.