Stöd oss

För att kunna genomföra demonstrationen och därmed visa på det breda, folkliga motståndet mot krigsalliansen Nato krävs ekonomiska resurser. Det behövs pengar för att trycka affischer och flygblad, för ljud och scen samt diverse andra omkostnader. Ledningsgruppen för Nätverket demonstrera mot Aurora 17 vill rikta en uppmaning till alla fredsvänner och Nato-motståndare: Ge ett bidrag till vår gemensamma demonstration. Självklart är både stora och små bidrag välkomna, allt efter förmåga.

Plusgiro

Plusgirokonto 84 72 97-9.
Efter beslut i nätverket administreras nätverkets plusgirokonto av Kommunistiska Partiet Göteborg. Märk din insättning Aurorademonstration.