Vi kan läsa mycket om att det svenska försvaret bara blir sämre och sämre. Självklart har det minskat något, men vi har även en massa bra saker. För det första är vi med i EU och där sker ett samarbete mellan medlemsländerna. Det gör att vi har tillgång till mycket som vi annars inte skulle ha genom att länderna har specialiserat sig inom specifika områden. Nu går det givetvis inte att säga att alla länder är bra på var sin sak, men möjlighet att stötta varandra inom olika områden finns och vi jobbar mot gemensamma mål.

EU samarbetar

Mycket av det jobbet är fredligt och att föra krig är det nog inget europeiskt land som har för avsikt att göra. För något år sedan var det dessutom mer oroligt i världen och även om det fortfarande är lite oroligt har det lugnat sig på många fronter. Ett stort orosmoment som kom upp var när Trump blev president. Han gjorde att de flesta länder blev oroliga över hur det skulle på många platser i världen, men vi står här idag utan att något krig har påbörjats. Trump gjorde även att det på den ryska sidan med Putin blev oroligt och det var en hel del oroligheter på båda de sidorna. Trump har valt att föra handelskrig med bland annat Kina, men det hålls inom kontroll och risk för något krig finns det inte där. Under en period var det oroligt mellan Nordkorea och USA, men även där har det lugnat ned sig.

Dolda resurser

En fråga man kan ställa sig är hur det här påverkar Sverige. I någon större utsträckning just ser det inte ut som att det kommer att bli krig framöver. Vi har ändå valt att mobilisera vårat svenska försvar. Regeringen har lagt mer pengar till den Svenska Försvarsmakten i budgeten och vi kommer framöver att förbättringar göras. En viktig del som vi ofta glömmer när det gäller det svenska försvaret är att vi har ett otroligt stort hemvärn som även de kan mobiliseras vid behov. Det är faktorer vi ofta glömmer att vi har tillgång till eftersom det är lätt att stirra sig blind på negativa siffror. Sverige har även mycket utrustning i våra bergrum även om de har stått förvarade under en period.

Dolda resurser

Någonstans måste vi komma ihåg att Sverige inte har varit i krig på väldigt många år och att vi nu skulle börja föra krig känns inte särskilt troligt. På sikt kommer vi att börja se ett starkare försvar där vi även kan se statistiken på papper att det kommer att leda till att vi känner oss mer trygga. Lite går det att jämföra med resten i vårat samhälle. Det är ungefär som att vi har legat på is i några år och nu vaknar upp till en ny värld där vi glömde att uppgradera oss några gånger under tiden.  Vi har mycket att jobba för nu i Sverige, men vi kommer att klara det galant. Om målet är att vi ska uppnå den nivå vi en gång hade kommer vi att göra det.

2 Replies to “Räcker Sveriges försvar”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.