Det är vanlig nu att varje land har ett eget flygvapen. Men det har inte alltid varit så naturligtvis. Flygplanet uppfanns i slutet av 1800-talet och bröderna Wright gjorde inte sina berömda flyg förrän 1903.

Historik

I slutet av andra världskriget uppfattade många svenska politiker att landet behövdes ett starkt försvar och att en effektiv och modern flygvapnet skulle vara en viktig del av försvaret. Svenska politiker fattade sitt beslut för att skydda Sveriges officiell ställning för neutralitet och förhindra att landet ockuperas av en utländsk makt under krigstiden. Under andra världskriget förkunnade Norge sin neutralitet men trots det ockuperades Norge av Tyskland under kriget. Tyvärr hade många av de tyska styrkorna korsat Sverige för att nå Norge under slaget vid Narvik. Dessutom tillät Sverige Tysklands Wehrmacht att använda svenska järnvägar för att transportera både trupper och militärt material under den tyska invasionen av Sovjetunionen. Därför måste Sverige ha ett modern och avancerat flygvapen men också kontroll över tillverkningen av krigsmateriel. Plus, om Sverige hade sin egen militära industri skulle landet vara oberoende av både Warszawapakten och NATO länderna. Det svenska flygvapnet grundades 1926 men var i början ganska liten. Fram till 1930-talet var Bofors det enda företag som specialiserade sig på krigsmateriel. Men Bofors tillverkade kanoner och sprängämnen vid den tiden. Saab bildades 1937 eftersom Sverige vill ha en alldeles egen flygvapen. Redan 1945 hade det svenska flygvapnet 15 strids divisioner med mer än 800 stridsberedda flygplan. Det var en otrolig expansion av svenska flygstridskrafter.

Det svenska flygvapnet
Det svenska flygvapnet

Under det kalla kriget investerade den svenska regeringen stora mängder pengar i utvecklingen av en ultramodern flygstyrka. Den svenska flygstyrkan var inte bara stor under denna period utan den blev också mycket tekniskt avancerad. Med utvecklingen av Saab 29 fighter, hade Sverige äntligen ett plan som var lika bra eller bättre än någon i världen. Samtidigt är en militär upprustning oerhört dyrt. Så i 1996 beslutade den svenska regeringen att det inte var möjligt för den svenska militären att vara helt självförsörjande. Sedan dess har den militära industrin befriats från de tidigare strikta statliga kontroller och varit fri att hitta egna samarbetspartner.

Beskrivning

Jaktflygplanet JAS 39 Gripen är kärnan i den svenska flygstyrkan sedan 1980-talet. Beteckningen JAS står för jakt, attack och spaning. Tillverkad av Saab kostar varje enskild jaktflygplan cirka 1 miljard kronor. För närvarande finns det en obemannad version är under utveckling samt en som kan lyfta och landa från ett hangarfartyg. Det svenska flygvapnet har 3 Flottiljer: Skaraborgs flygflottilj (F7) i Lidköping, Blekinge flygflottilj (F17) i Ronneby och Norrbottens flygflottilj (F21) i Luleå. Flygvapnet inkluderar också Helikopterflottiljen (Hkpflj) i Linköping bestående av 3 skvadroner. Dessutom har man Luftstridsskolan (LSS) i Uppsala.

Problematisk

Eftersom det är så dyrt att utveckla och tillverka stridsflygplan och annat militärt material beslutade den svenska regeringen att finansiera sitt militär inklusive flygvapnet genom att leasas ut eller sälja vapen till andra länder.  Det är problematisk eftersom det strider mot svensk lag att förse krigsmateriel till länder som ligger i krig men ofta hittar man kryphål i lagen. JAS 39 Gripen har exporterad till Thailand och Sydafrika och leasas ut till Tjeckien och Ungern. Brasilien också skrev kontrakt för 36 stycken.