Sverige är känt runt om i världen för sitt arbete med dom mänskliga rättigheter och vi kan nog säga att just Sverige är ett av dom mest drivande länderna i dessa frågor under en väldigt lång tid. Det senast exemplet på Sveriges engagemang för en bättre värld är att 2017 blev Sverige invald i FN:s säkerhetsråd som icke permanent medlem och under tiden som Sverige varit invalt har många viktiga frågor lyfts upp som annars inte funnits på dagordningen i detta råd. Under dessa två som vi suttit med i säkerhetsrådet har Sveriges arbete främst kantats av fokus på internationell rätt, mänskliga rättigheter, jämställdhet och ett humanitärt perspektiv där kreativitet och aktiv diplomati varit ledord samt en beslutsamhet att uppnå resultat. Samarbete inom FN behövs mer än någonsin och vi behöver ett globalt regelbaserat system för fred och säkerhet med väl utvecklade förutsättningar för att skapa utveckling, jämställdhet och inkluderade samhällen som är hållbara för framtiden. Sedan Sverige tillträde har vi fått se en ökning av rådets arbete för säkerhet, kvinnor och fred och en jämförelse från 2016 visar att 2017 hade agendan för just dessa viktiga frågor ökat markant i olika uttalanden i rådet från 61% till 95% och vi har även fått se en drastisk ökning av deltagande i rådet av det civila samhället då representanter från Nigeria, Jemen, Sydsudan, Kongo och området runt Tchadsjön och mycket av det tack vare dom prioriteringar som varit viktiga för Sverige. Det svenska arbetet i säkerhetsrådet ledde även till att flera av dom andra medlemmarna i rådet har lagt ner mer energi på just dessa områden bland annat Peru hade fokus på förebyggande av sexualiserat våld i konflikter under den period som dom var ordförande.

Sverige arbete i FN:s säkerhetsråd

I januari 2017 var en av våra metoder att lyfta fram frågan var är kvinnorna och vi la en stor vikt på kvinnors deltagande och det var faktiskt så att när det var möten i rådet så nämnde Sverige just ordet kvinna på varje möte men detta ändrades redan nästa månad då ordet bara nämndes en gång under dom 19 mötena i rådet. Men mycket tack vare detta fokus på kvinnor antogs en resolution som fastslog att sändebudet i Irak och dess mandat skulle ha genusperspektivet i åtanke och den irakiska regeringen ska få hjälp att kunna garantera deltagandet av kvinnor och även i förnyande mandat i andra områden i världen lades det in nya texter om just vikten av kvinnors deltagande. Dock tycker jag personligen att det är märkligt att just denna text togs bort för uppdraget som gäller i Afghanistan där Sverige under debatten just tog upp fred, säkerhet och kvinnor men senare när resolutionen skulle antas pratades det istället bara om mänskliga rättigheter vilket i och för sig är bra men att vi som kämpar för jämställdhet och kvinnor så mycket väljer bort just detta för ett land där just kvinnorna lider otroligt mycket under förtryck från männen på ett sätt som känns för mig som en blick tillbaka hur det kunde se ut på medeltiden i Europa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.