Sverige har under många år haft en framträdande roll i världen för att få slut på olika konflikter i världen och det finns många svenskar som varit delaktiga i arbete med fredsprocesser genom tiderna men vi börjar med att titta vad Sverige varit delaktiga i dom senaste åren under deras tid i säkerhetsrådet. Om vi börjar med Sydsudan så fick vi under Sveriges tid som ordförande i rådet till ett viktigt beslut som innebär ett viktigt steg i riktningen mot fred genom att rådet antog ett vapenembargo och budskapet är tydligt att konflikten i landet ska hitta politiska lösningar på alla dom problem som finns. Cypern har tack vare Sverige insatser i rådet fått ett utökat mandat för insatsen av FN och fredsprocessen där innefattar numera även mer förtroendeskapande åtgärder med bland annat ett svenskt initiativ för dialoger mellan religiösa grupper. Fredsavtalet i Colombia hade ett kritiskt skede och rådet som var enat sände en klar signal om att hjälpa till och stödja så mycket som möjligt och om jag ska vara helt ärlig så har jag inte direkt så stor koll på denna process som pågår där eftersom det inte är något som direkt synts i media så mycket. Ett annat land som det talats mer om är Nordkorea där Sverige och rådet låg bakom att det genomfördes ett samtal i rådet mellan USA och Nordkorea då landets båda utrikesministrar träffades och detta möte var starkt bidragande till att ytterligare samtal har skett mellan dom båda länderna samt samtal har skett mellan nord och Sydkorea och stora framsteg har gjorts i den processen och förhoppningsvis kan vi snart få ett slut på den konflikten i världen.

Syrien

Syrien är ett annat land som diskuterats flitigt i rådet och Sverige som har ett speciellt ansvar dom humanitära frågorna i landet och tack vare bland annat Sveriges arbete har det tagits fram 2 nya resolutioner och som mycket bidrog till att tanken på barnens utsatthet i denna konflikt kom upp på agendan samt att det beslutades om FN:s politiska arbete med en konstitutionell grupp där kvinnors deltagande ska vara viktigt. Etiopen som under lång tid haft ett nära samarbete med Sverige där bistånd sänts redan tidigt på 1900 talet har varit i krig med grannlandet Eritrea och när parterna såg till att underteckna ett avtal såg Sverige till att säkerhetsrådet ligger bakom denna utveckling för dom båda länderna och att stöd ska ges till båda länderna för att fredsavtalet ska kunna uppehållas. Man har även fört upp diskussioner om att dom sanktioner som finns mot Eritrea ska upphöra så fort som det är möjligt för att ge landet en snabbare möjlighet att bygga upp landet igen. Libyen är ett annat land där Sverige verkat för att den politiska processen ska gå i rätt riktning och framför allt att arbetet av den FN utsända ledaren med valförberedelserna ska kunna genomföras under ordande former. Det finns fler länder som Sverige varit med och förhandlat om och i nästa blogginlägg tar vi en titt på dom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.