NATO står för “North Atlantic Treaty Organization” och beskriver sig som ett politiskt och militärt förbund. Förbundet bildades i april 1949 i Washington DC för att skapa en försvarsallians gentemot dåvarande Sovjetunionen. NATO har idag 29 medlemsländer, bland annat våra grannar Norge, Danmark och Island. Förbundets generalsekreterare är dessutom sedan 2014 Norges före detta statsminister Jens Stoltenberg. Montenegro är det nyaste medlemslandet och anslöt sig år 2017. NATO uppger på sin hemsida att de vill främja demokratiska värderingar och förhindra konflikter. Men om diplomatiska insatser misslyckas är de även redo att ta till militära medel. De anser också att de har en viktig roll i kampen mot terror och tränar bland annat irakiska trupper i att besegra islamiska staten. Alla NATO-länder bidrar till kostnaderna av att driva förbundet. Vissa länder tillhandahåller stridsflygplan, vissa tillhandahåller skepp och andra tillhandahåller trupper eller utrustning. I modern tid försvarar NATO inte bara land, vatten och luft, utan även internet. Organisationen har experter som kan skickas iväg för att hjälpa attackerade bundsförvanter. De investerar även pengar i träning och utlärning av cyberförsvar.Huruvida Sverige ska ansluta sig som medlemsland i NATO är en omstridd fråga. På Aftonbladets ledarsida skrev Eva Franchell i mars 2018 att “vår alliansfrihet ger oss en fullständigt avgörande roll i världspolitiken,” och att kampen för fred och nedrustning bara kan bedrivas av ett alliansfritt Sverige. Liberalerna Allan Widman och Fredrik Malm menar dock att Sverige behöver ansluta sig till NATO för att ha något att säga till om i organisationen. “Vi förväntar oss hjälp och stöd vid krissituationer, men vi är inte beredda att hjälpa andra demokratier vid motsvarande kriser genom ett NATO-medlemskap,” skriver de i en debattartikel i Expressen från augusti 2018. De menar också att NATO behövs för att kunna garantera svenska folkets frihet.

Problematiska Medlemsländer

Donald Trump

Den åttonde november 2016 valde amerikanska folket den republikanske kandidaten Donald Trump till president. Det kom som en chock för många att den kontroversielle affärsmannens säregna politiska taktik hade gått hem och fick honom vald. Redan innan valet hade många skandaler uppdagats, och som president fortsatte Trump att bete sig på ungefär samma sätt. I sina tal har Trump bland annat sagt att “Putin’s fine” (Putin är okej) och att Kim Jong Un “is very talented” (har mycket talang). Uttalandena om dessa politiska ledare samt Trumps oavbrutna attacker av media och journalister gör att många har frågat sig om den nuvarande presidenten verkligen sätter demokratin i första rummet.Turkiet är ett annat medlemsland vars politiska situation har ifrågasatts, och i praktiken kan det argumenteras för att Turkiet inte längre är medlemmar i NATO. Landet deltar inte längre i NATO-ledda insatser, och i början av 2018 stridde Turkiet mot USA-stödda trupper i Syrien. De tidigare nämnda liberalerna Widman och Malm menar att Turkiet i nuläget har bristande respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska principer, och att NATO borde utesluta landet från sin organisation. Den islamisering som har skett under de senaste åren gör enligt politikerna att de inte har något i försvarssamarbetet NATO att göra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.